• ✔️  جهت حضور در مراسم، لطفا اطلاعات کامل شرکت‌کنندگان در هر یک از برنامه‌های جشن میلاد امیرالمومنین (ع) (مخصوص نوجوانان پسر) و یا همایش ارتباط موثر با فرزند (ویژه پدران و مادران) به طور کامل پر شود.
  • ✔️  مراسم روز جمعه 14 بهمن ماه از ساعت ۹ صبح می‌باشد.
  • ✔️  جهت حضور در مراسم، کد ارسالی را حتما همراه خود داشته و راس ساعت مقرر در موسسه انصارالحسین (ع) حضور پیدا کنید.

فرم شرکت در مراسم جشن میلاد امیرالمومنین (ع)

"(ضروری)" indicates required fields

اطلاعات فرزند اول

در صورت تمایل شرکت پدر در همایش ارتباط موثر با فرزند، فرم زیر تکمیل گردد.

در صورت تمایل شرکت مادر در همایش ارتباط موثر با فرزند، فرم زیر تکمیل گردد.

در صورت حضور فرزند دوم، فرم زیر پر شود.

در صورت حضور فرزند سوم، فرم زیر پر شود.